WSD
Friesland

Samenwerken in de praktijk

Werkplaats Sociaal Domein Friesland (WSDF) maakt deel uit van een netwerk van 15 landelijke werkplaatsen dat gemeenten, burgers, vrijwilligers en zorg- en welzijnorganisaties ondersteunt bij de vele veranderingen in het sociale domein. Dit gebeurt onder meer via praktijkgericht onderzoek, maar ook door nieuwe methoden te ontwikkelen om hulp en zorg op maat te leveren, afstanden te overbruggen en burgerparticipatie te versterken.

WSD Friesland valt onder het lectoraat Sociale Kwaliteit van NHLStenden Hogeschool en maakt daarbij gebruik van de kennis en vaardigheden van zowel onderzoekers, docenten als studenten. Zij werken vanuit verschillende invalshoeken en studierichtingen samen met het werkveld aan het oplossen van praktijkvraagstukken binnen de multidisciplinaire Ateliers Sociaal Domein. Door lokaal samen te werken in deze ateliers draagt de werkplaats bij aan het ontwikkelen van lerende praktijken.

Opvallende resultaten
Sinds 2016 zijn er in de Werkplaats, en met de atelierwerkvorm,  opvallende resultaten geboekt in de provincie Friesland. Een selectie daaruit vindt  u terug in de portfolio op deze website. Met als meest recente voorbeeld de verslagen van de presentaties die studenten 18 juni 2020 hielden en die in de vorm van een blogwebsite zijn vastgelegd. 

Verandering vergt tijd

Uit studies blijkt dat de transformaties in het sociaal domein een lange adem vergen. Niet alleen vanwege de nieuwe visie en aanpak, maar ook omdat veel partijen nauw(er) moeten samenwerken. De gemeenten vervullen daarin een belangrijke spilfunctie. Soms als opdrachtgever, maar vooral ook als gespreks- en samenwerkingspartner. Ook van burgers. 

WSD Friesland helpt de samenwerking vorm te geven en te versnellen. Zij doet dit sinds 2019 samen met – en in opdracht van – de gemeenten Leeuwarden, Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel, Ooststellingwerf, Heerenveen en Súdwest-Fryslân. Ook GGD Fryslân meldde zich aan als lerende organisatie. 

Kennis delen

Naast het ontwikkelen van leren in praktijk, in ateliervorm, wil de werkplaats bijdragen aan het ontwikkelen van een adequate kennisinfrastructuur. Hoe kan bijvoorbeeld de in Friesland opgedane kennis over verandering en vernieuwing in het sociaal domein gebundeld worden? Hoe kunnen onderzoeksprogramma’s adequaat worden afgestemd? Maar ook: hoe zorgen we er voor dat de binnen de werkplaats opgedane kennis wordt gedeeld? En wat kunnen we leren van andere, actieve netwerken in het sociaal domein?   

Ook binnen de hogeschool wordt kennis gedeeld. In 2023 zijn alle opleidingen bekend met de manier van werken binnen ateliers. En wat dat oplevert: zowel voor het onderwijs, studenten als het werkveld. Ook de uitwisseling van kennis en ervaringen met de landelijke werkplaatsen wordt geborgd.

  • 2020

    WSD Friesland

Contact met WSD Friesland

Jolanda Tuinstra
Lector Sociale Kwaliteit NHL-Stenden
jolanda.tuinstra@nhlstenden.com

Bart de Jager
Projectleider WSD Friesland
bart.de.jager@nhlstenden.com
06 2828 5498