Witboek Demen­tievriendelijke Hee­ren­veen. Een WSDF-uitgave vol per­soon­lij­ke ver­ha­len van zowel pati­ën­ten, man­tel­zor­gers, vrij­wil­li­gers als hulp­ver­le­ners.
Download deze publicatie