De Ver­ha­len­bun­del van WSD Fries­land. Een boek vol ver­ha­len over samen­wer­ken, durf, ate­liers, tran­si­ties en de kracht van men­sen.
Download deze publicatie